Bemutatkozás

Bemutatkozás

Intézményünk Budapesten, a III. kerületi San Marco utcában található, 90 fős kollégium és 40 fős belső gyermekotthon működik itt teljes körű ellátással. Iskolánk környezete akadálymentesített, valamint a helyi egészségügyi ellátás is gyermekeink javát szolgálja.

Az általános iskola alsó szakaszában a tanulás mellett az önállóság és a játék fontossága jelenik meg oktatásunkban. Az általános iskola 8 évfolyamos. Tanulói 6-7 éves kortól 16-18 éves korig járnak ide, a kötelező tanítás mellett nem kötelező és rehabilitációs célú foglalkozások is vannak. Az előkészítő osztályokban, 9-10. osztály, a gyermekeket a szakiskolára készítik fel pedagógusaink. A szakiskolában, a 10. évfolyam után, 2 év alatt szerezhető meg egy szakma, melyről az iskola tanúsítványt ad. Gyermekeink az egész napos gyógypedagógiai ellátás mellett logopédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógytestnevelői megsegítésben is részesülnek.

A tanítás nem felmenő rendszerben, hanem alsó-felső szakaszban történik. A tanulók az általános iskolai tanulmányok és a készségfejlesztő speciális szakiskolára felkészítő 9-10. évfolyam elvégzése után szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. A legfontosabb feladatok közé tartozik az alkalmazkodóképesség, a viselkedési formák és normák tudatosítása. A csoportok szándékosan heterogén összeállításúak, egy csoportban 5-10 főig vannak a tanulók. Pedagógusaink differenciált szakmai munkájukkal minden tanuló részére testhezállóvá teszik az elsajátítandó tananyagot. A logopédia, egyéni fejlesztés és a gyógytestnevelés mellett kézműves, zenei és egyéb foglalkozások egészítik ki a tananyagot. A művészetre nevelés egyre komolyabb formában próbálja a harmonikus személyfejlesztést elérni. Az ének-zene oktatása és az állandó énekkari foglalkozások a tanulók számára gyakori fellépéseket, komoly, felelősségteljes felkészülést, a színpadon és az ünnepségek alkalmával pedig jelentős önértékelési javulást hozhatnak, de a fogyatékos tanulók laikusok általi megítélésében is fontos szerepet kapnak. Az ábrázolás-alakítás során a finommotorika és kézügyesség fejlesztésén túl esztétikai igényű fejlődés is jelentkezik, értékteremtő tevékenységük általános igénnyé válik, és beépül mindennapjaikba. A testi nevelés a harmonikus mozgásra való törekvésen és az egészséges mozgásigény levezetésén túl olyan lehetőségeket is kínál tanulóink számára, mint pl. speciális olimpiákon, sportmérkőzéseken való részvétel. A gyakori sikerekből fakadó elismerés személyiségfejlesztő ereje, a külvilág véleményét formáló tényező, és nem utolsó sorban a játéknak, a vetélkedésnek egy nemes fajtája, amely a sportszerűségre való hajlamot is erősíti.

Az intézmény profilja: 3-24 éves értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok gyógypedagógiai fejlesztése, oktatása-nevelése, és a minél önállóbb életre történő felkészítése.

Fő célkitűzésünk: növendékeink minél szélesebb körű integrációja a társadalomba. Ennek érdekében nyitottak vagyunk sok intézményen kívüli programra, rendezvényre, és folyamatosan építjük a külső, segítő kapcsolatokat.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.