Általános iskola

Általános iskola

Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva biztosítjuk a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók személyiségének harmonikus fejlesztését. A tanulók oktatásának követendő szempontja az életkori csoportokban történő fejlesztés megtartása mellett az egyéni haladási ütemhez igazodó, az önmagához mért fejlődést értékelő, sikerélményt biztosító, a reális életlehetőségeket folyamatosan szem előtt tartó oktatás, nevelés, képzés. Az Intézményünkbe járó tanulók a szülők igénye alapján napközis, szakköri foglalkozásban részesülhetnek.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.